Kledij geur oproep

Het Centrum van Microbiële Ecologie en Technologie (CMET) is op zoek naar gezonde vrijwilligers die last hebben van slecht geurende kledingstukken en/of wasmachine. We willen het probleem van ongewenste geurvorming op vers gewassen kledingstukken onderzoeken. Door de kledingstukken van begin (het dragen van de kledij) tot einde (droogproces) op te volgen, kunnen we de problematiek in kaart brengen en zo tot oplossingen komen. Indien u interesse heeft om deel te nemen aan deze studie en de wetenschap vooruit te helpen, neem dan contact op met ons en u zal uitgenodigd worden voor een gesprek aan de UGent. Meer informatie over de studie vindt u hieronder.

Doelgroep

Wij zijn op zoek naar mensen tussen 18 en 75 jaar die een sterker-dan-normale kledijgeur hebben, op bv sport- of andere kledingstukken, die eventueel zelfs na het wassen aanwezig blijft. U wordt uitgenodigd op het labo waarbij we de geur op het desbetreffende kledingstukken willen analyseren.

Wat gebeurt er?

  • Tijdens het vooronderzoek wordt u gevraagd een eigen kledingstuk mee te nemen voor geuranalyse en een vragenlijst in te vullen.
  • Gedurende de eigenlijke studie, dient men zich gedurende een week te wassen met een geurloze zeep. Nadien zal u gevraagd worden om een, door ons voorzien, kledingstuk te dragen gedurende 48h en deze naar het labo in Gent te brengen voor staalname. Na de staalname krijgt u de T-shirt terug om thuis te wassen en opnieuw naar het labo te brengen.
  • De T-shirt, een douchegel zonder parfum, een deodorant worden voorzien, alsook een mooie financiële vergoeding voor de tijd en verplaatsing.

Contactinformatie

Centrum voor microbiële ecologie en technologie (CMET)
Campus Bio-ingenieurswetenschappen
Coupure links 653, 9000 Gent
Florence.VanHerreweghen@ugent.be

Deze studie werd goedgekeurd door het Ethisch comité van het UZ Gent.

Deadline

30/09/2019